Rating Graph is an online visualization tool which generates fancy graphs about TV shows and Movies based on 1262 million user ratings. Find your next binge-watch!

Scorched Earth ratings (Movie, 1969)

Scorched Earth
Rank 97,276 / 235,029
Trend 0
Genres Drama, War
Total votes 137
Average rating 6.5 / 10

Et landområde like stort som Danmark svidd av, en befolkning på 60.000 sjeler tvangsevakuert, 11.000 beboelseshus, 116 skoler og 21 sykehus nedbrent, kaianlegg, broer og kraftverk ødelagt. Slik lyder fasit etter de siste krigsoperasjoner i Finnmark og Nord-Troms, da tyskerne anvendte den brente jords taktikk for å skaffe seg beskyttelse under tilbaketrekkingen. De overlot en ørken til de russiske troppene som trengte seg inn østfra. Da evakueringsorderen kom, søkte mange norske familier tilflukt i fjellet. De dannet utover den siste krigsvinteren et helt lite samfunn av gamme- og hulebeboere. Å gå ned til bygdene var fobundet med dødsfare. I de befrifdde områdene i Øst-Finnmark dukket befolkningen fort opp fra sine skjulesteder. Ødeleggelsen var ufattelig. Men de tok fatt på gjenreisingen med ekte finnmarksk utholdenhet. Målet var å komme hjem til jul, og det føltes som en stor seier å flytte fra en hule til en gjødselkjeller på egen tomt.

Directors: Knut Andersen Writers: Sigbjørn Hølmebakk
History (tracking since March 7, 2020)
Note: amount of total votes may decrease due to periodic removal of fraudulent ones. Related Movies
Switch to mobile version