Rating Graph is an online visualization tool which generates fancy graphs about TV shows and Movies based on 1095 million user ratings. Find your next binge-watch!

Under a Stone Sky ratings (Movie, 1974)

Under a Stone Sky
Rank 123,315 / 212,788
Trend 0
Genres Drama, War
Total votes 60
Average rating 6.5 / 10

Allerede på forsommeren 1944 begynte folk i Øst-Finnmark å flytte inn i gruvegangene på Bjørnvatn. Nazistenes ordre var klar: Hele landsdelen skulle tilintetgjøres, og alt folk tvangssendes sydover. Men helt slik gikk det ikke. Innen oktober var fjellet befolket av to til tre-tusen mennesker, kvinner, barn & eldre for det meste. Der inne hadde de opprettet sitt eget lille samfunn, uavhengig av den tyske overmakten utenfor. Men snart begynner et rykte å bre seg, at fjellet skal sprenges.

Directors: Igor Maslennikov, Knut Andersen, Stanislav Rostotskiy
History (tracking since March 7, 2020)
Note: amount of total votes may decrease due to periodic removal of fraudulent ones. Related Movies
Switch to mobile version
Partner sites: Number System Converter Secure Group Chat Base64 Decode Base64 Encode URL Decode URL Encode